กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

เยี่ยมคำนับ ผบ.กบฮ. เปิดการอบรมหลักสูตร GMDSS แบบ GOC ปิด รด.ปี ๓ บรรยายสรุปเกี่ยวกับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์และรายละเอียดทางเทคนิค ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ มรอ./ทรภ.3 เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง. ทรภ.๓ เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ พิธีปิดหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๒/๒ พิธีเปิดหลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) พิธีเปิดและปิดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รับการรายงานตนของนายทหารใหม่ที่ได้รับการบรรจุใน กฝร. พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ทร. ประจำปี งป.๕๗ งานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พิธีปิดการอบรมหลักสูตร เยี่ยมชม บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โครงการชื่นจิต กร. ประจำปี ๕๗ ประชุม KM กร. ครั้งที่ 4 พิธีปิดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัญญาบัตร) ครั้งที่ ๑/๒ เยี่ยมคำนับ ผบ.กยฝ. ตรวจเยี่ยมการสอบเทียบเรือ เปิด รด.ปี ๓ การสอบนำเรือ Blind Pilotage ของ ผบ.เรือ ชั้น ๑ พิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร กฝร. ประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.กร. พิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร กฝร. บรรยายพิเศษ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธ สถาปนา กฝร.ครบรอบ 72 ปี ปิดหลักสูตร นปร. บรรยายพิเศษ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารและการปฏิบัติงานของอู่ต่อเรือมาร์ซันเยี่ยมคำนับและเยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ เยี่ยมคำนับและเยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพวิชาชีพทหารกองประจำการ ทร. ประจำปี งป.๕๗ รุ่นที่ ๓/๕๗ พิธีมอบประกาศนียบัตร เยี่ยมคำนับ ผบ.กฟก.2

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556