กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

รับรอง จก.อล.ทร. ประดับยศนายทหารประทวนสังกัด กฝร. ผช.ทูตฝ่ายทหาร ออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ และคณะ เยี่ยม กฝร. เปิดการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๑ เปิดการอบรมหลักสูตรการตรวจค้น จับกุม ความต้องการระบบเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ ASTT ผบ.กร.ตรวจเยี่ยม กฝร. พระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ กิจกรรมวันกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล คณะนักเรียนโรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น เยี่ยมชม กฝร. ปิด ศยก. คณะนักเรียนโรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น เยี่ยมชม กฝร. เปิดการอบรมหลักสูตร ศยก. เยี่ยมคำนับ ผบ.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือกรรเชียง ประดับยศประทวนสังกัด กฝร. พิธีปิดหลักสูตร กฝร. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดกองประจำการ ผลัด ๓/๕๕ พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างหน่วยใน ทร. ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬาประเภทต่างๆ ในส่วนที่ กฝร.รับผิดชอบ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สส. พิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารประจำการ วิ่งเพื่อสุขภาพ กร.ครั้งที่ ๔ บรรยายระบบ Damage Control Simulator โครงการชื่นจิต กร.งป.57 หลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน พิธีรายงานตัวเข้า กฝร.

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556