กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

สอบ ผบ.เรือ สอบ ผบ.เรือ ประดับยศ สวดมนต์ถวายพระพร พิธีพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดหลักสูตร บริจาคโลหิต ปิดหลักสูตร ปิดหลักสูตร เปิดหลักสูตร นิทรรศการ km กร.59 นิทรรศการ km กร.59 เปิดหลักสูตร สถาปนา กฝร. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอนุบาล บำเพ็ญประโยชน์ เปิดหลักสูตร วันอาภากร ประดับยศ เปิดหลักสูตร บรรยายพิเศษ

ราชนาวีไทยใส่ใจรัฐธรรมนูญ

ราชนาวีไทยใส่ใจรัฐธรรมนูญ

ราชนาวีไทยใส่ใจรัฐธรรมนูญ

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>

แสดงความคิดเห็น

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้จัดทำกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในหน่วยงานของ กฝร. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่อาจยอมให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตามอุดมคติที่ทุกท่านต้องการได้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยส่งเมล์มาที่ fleettc@navy.mi.th

นโยบาย ทร.
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ทร.59
นโยบาย ผบ.กร.
นโยบาย ผบ.กฝร.
km กร.
แม่แบบการพิมพ์หนังสือราชการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556