กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชุม KM กร.ครั้งที่ ๒ คพท.ตรวจเยี่ยมการฝึก เปิดหลักสูตร เปิด พ.จ.อ.อาชีพเหล่าสามัญ กรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ทร.ตรวจเยี่ยม สอ.กฝร. ผบ.กฝร.ให้การรับรอง ประธานกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. จก.สสท.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติของ นรจ.ปี ๒ ประดับยศให้แก่นายทหารประทวน ในสังกัด กฝร. เปิด รด.ปี 5 ปิดการอบรมและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถสงครามเรือผิวน้ำ เปิดการอบรมหลักสูตร ศยก. ปิดตรวจค้นจับกุม ปิดการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำระดับพันจ่า วิ่งเพื่อสุขภาพ กร. บรรยายพิเศษ หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ บริษัท โมราไทย ดีเฟนส์ จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ เสธ.กร.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ประชุมคณะอนุกรรมการเรือใบและวินเซิร์ฟ ทร. เปิดการฝึกอบรมการฝึกการเรือเบื้องต้น เปิดทีมนำเรือด้วยเครื่องชุดนำเรือ ปิดการฝึกอบรมอาชีพทหาร ประดับยศนายทหารสัญญาบัตรสังกัด กฝร. ปิดหลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน ปิดตรวจค้นจับกุม ร่วมตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัย เปิดยุทธวิธีเรือผิวน้ำระดับพันจ่า ประชุมเรือพร้อมรบสูงสุด ครั้งที่ ๑ รับรอง จก.อล.ทร. ประดับยศนายทหารประทวนสังกัด กฝร. ผช.ทูตฝ่ายทหาร ออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ และคณะ เยี่ยม กฝร. เปิดการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๑ เปิดการอบรมหลักสูตรการตรวจค้น จับกุม ความต้องการระบบเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ ASTT ผบ.กร.ตรวจเยี่ยม กฝร. พระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบ กิจกรรมวันกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ปิด ศยก. คณะนักเรียนโรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น เยี่ยมชม กฝร. เปิดการอบรมหลักสูตร ศยก. เยี่ยมคำนับ ผบ.นย. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือกรรเชียง ประดับยศประทวนสังกัด กฝร. บรรยายพิเศษ หลักและแนวทางการเขียนบทความ พิธีปิดหลักสูตร กฝร. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดกองประจำการ ผลัด ๓/๕๕ พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างหน่วยใน ทร. ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
แม่แบบการพิมพ์หนังสือราชการ
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556