กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ประชุมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล กองทัพเรือ ๕๗ พิธีรับฟังโอวาทและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปิดการอบรมหลักสูตร พ.จ.อ.อาชีพ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ สถาปนา กยฝ. ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่ รับการเยี่ยมคำนับจาก น.อ.สุรกิจ โพธิ์งาม รับการเยี่ยมคำนับจาก น.อ.ไพบูลย์ เจริญชัย ประชุมสวัสดิการ กฝร. ปิดหลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรอาชีพชั้น พ.จ.อ.เหล่าสามัญ รับ นทน.หลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่ บรรยายสรุปภารกิจ กฝร. พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กฝร. ผบ.กฝร.ให้โอวาทแก่กำลังพล กฝร. เปิดการอบรมหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิด (สัญญาบัตร) สอ.กฝร.ดูงานระบบ ATM สอ.ครูนครสวรรค์ เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหารตรวจเยี่ยมการฝึก ประชุมสรุปผลการตรวจความพร้อมรบของเรือ สอ.กฝร.มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอล กร. เปิดการอบรมการฝึกการเรือเบื้องต้น กฝร.มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอล กร. สอ.กฝร.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือ พิธีปิดการอบรมหลักสูตรต้นปืน ตรวจเยี่ยมการฝึก พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ กร. จัดบรรยายธรรม รอง คพท. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ ต้อนรับ ที่ปรึกษา กอบ.หลักสูตร ป.บัณฑิต ทร. ประชุมสวัสดิการ กฝร. ตรวจเรือ ต.๑๘

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556