กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ พิธีประดับเครื่องหมายยศ วันกองทัพเรือ สัปดาห์กีฬานาวี 58 เยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลอง กฝร. เปิดหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ สัปดาห์กีฬานาวี 58 สัปดาห์กีฬานาวี 58 เปิด รด.ปี4 และ 5 สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ การอบรมกีฬาเรือใบและวินด์เซิร์ฟเบื้องต้น เปิดอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ทร. เปิดอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ทร. วิ่งเพื่อสุขภาพ กร. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พิธีประดับยศนายทหารประทวน ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน พิธีรายงานตัวเข้า กฝร. พิธีรายงานตัวออกจาก กฝร. พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่ พิธีมอบของที่ระลึกผู้ครบเกษียณอายุราชการ พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ผบ.เรือ พิธีมอบรางวัลเรือพร้อมรบสูงสุด ร่วมแสดงความยินดี ร่วมแสดงความยินดี ประดับยศนายทหารประทวน พิธีปิดและประดับเครื่องหมายความสามารถพิเศษ คล้ายวันสถาปนา กดน. ประธาน คพท.ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ เปิดการฝึกกำลังพลทดแทน

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>

แสดงความคิดเห็น

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้จัดทำกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในหน่วยงานของ กฝร. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่อาจยอมให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตามอุดมคติที่ทุกท่านต้องการได้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยส่งเมล์มาที่ fleettc@navy.mi.th

นโยบาย ทร.
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ทร.59
นโยบาย ผบ.กร.
นโยบาย ผบ.กฝร.
km กร.
แม่แบบการพิมพ์หนังสือราชการ
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556