กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ประชุม km กร. ครั้งที่ 1 เปิดหลักสูตร ตรวจเยี่ยมหลักสูตร เปิดหลักสูตร ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุด วิ่งเพื่อสุขภาพ กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมหลักสูตร ปิดการอบรมหลักสูตร ปิดการอบรมหลักสูตร เปิดการอบรมหลักสูตร เปิดการอบรมหลักสูตร เปิดการอบรมหลักสูตร เปิดการอบรมหลักสูตร ปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ทร. ปิดการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ทร. มอบรางวัลในการแข่งขันเรือใบ ทำบุญตักบาตร ประชุมจัดการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุด งป.59

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>

แสดงความคิดเห็น

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้จัดทำกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในหน่วยงานของ กฝร. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่อาจยอมให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตามอุดมคติที่ทุกท่านต้องการได้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยส่งเมล์มาที่ fleettc@navy.mi.th

นโยบาย ทร.
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ทร.59
นโยบาย ผบ.กร.
นโยบาย ผบ.กฝร.
km กร.
แม่แบบการพิมพ์หนังสือราชการ
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556