กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ประธาน คพท.ตรวจเยี่ยม ประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด กฝร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวน มรต.ทรภ.2 สักการะเสด็จเตี๋ยที่สวนสองทะเล การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เยี่ยมคำนับ พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัญญาบัตร) ครั้งที่ ๒/๒ และหลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาบัตร) ปิดการอบรมหลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) ต้อนรับ คปษ.ผบ.ทร. ปิดการอบรมหลักสูตร GMDSS แบบ GOC พิธีมอบโล่รางวัลการจัดการความรู้ของ กร. นิทรรศการ KM กร. ประจำปี งป.๕๗ งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔ ฝึกทบทวนเคลื่อนที่หมู่เรือรักษาฝั่งภาคใต้ มรต./ทรภ.๒ ประจำปี งป.๕๗ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดกองประจำการ ผลัด ๒/๕๕ พิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือขนาดเล็ก (นว.ข.) พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร เยี่ยมคำนับ ผบ.กบฮ. เปิดการอบรมหลักสูตร GMDSS แบบ GOC ปิด รด.ปี ๓ บรรยายสรุปเกี่ยวกับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์และรายละเอียดทางเทคนิค ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ มรอ./ทรภ.3 เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง. ทรภ.๓ เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ พิธีปิดหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๒/๒ พิธีเปิดหลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) พิธีเปิดและปิดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รับการรายงานตนของนายทหารใหม่ที่ได้รับการบรรจุใน กฝร.

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556