กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ปิดกีฬาภายใน กฝร. ตรวจเยี่ยมการตรวจเรือพร้อมรบสูงสุด วิ่งเพื่อสุขภาพ กฝร. เปิดการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ พิธีปิดหลักสูตรพนักงานศูนย์ยุทธการประจำเรือ สัมมนาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร รร.นร. ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเคลื่อนที่ เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.สข.ทรภ.2 เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.2 ปิดหลักสูตร กฝร. KM กร. 5 ส กฝร. วันคล้ายวันสถาปนา กฝร. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับเด็กพิเศษ ตรวจเยี่ยมการสอบ blind pilotage บริจาคโลหิต ตรวจเยี่ยมการซ้อมทีมกองเชียร์ ทร. ตรวจเยี่ยมการสอบเทียบเรือ ฝึกทบทวนเคลื่อนที่ ฐตร.ทรภ.๑ ปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวางทุ่นระเบิด บรรยาย Damage control คพท.ตรวจเยี่ยม กฝร. ปิดชุดตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิด วันอาภากร พิธีประดับเครื่องหมายยศ พิธีเปิดหลักสูตร กฝร. ประชุม KM กร.ครั้งที่ 4 สอบ ผบ.เรือ ของ กร. งป.58 พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ทร. พิธีปิดทีมนำเรือ

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>

แสดงความคิดเห็น

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้จัดทำกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลในหน่วยงานของ กฝร. เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่อาจยอมให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตามอุดมคติที่ทุกท่านต้องการได้ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยส่งเมล์มาที่ fleettc@navy.mi.th

นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
แม่แบบการพิมพ์หนังสือราชการ
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556