กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

รายงานตนต่อ ผบ.ทรภ.2 เปิดการอบรมหลักสูตร ACOUSTIC LOFAR เปิดหลักสูตร ปคส. ปิดเรียกพล เปิด ผบ.เรือ ประธาน คพท.ตรวจเยี่ยม ประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด กฝร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวน มรต.ทรภ.2 สักการะเสด็จเตี๋ยที่สวนสองทะเล การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เยี่ยมคำนับ พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัญญาบัตร) ครั้งที่ ๒/๒ และหลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาบัตร) ปิดการอบรมหลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) ต้อนรับ คปษ.ผบ.ทร. ปิดการอบรมหลักสูตร GMDSS แบบ GOC พิธีมอบโล่รางวัลการจัดการความรู้ของ กร. นิทรรศการ KM กร. ประจำปี งป.๕๗ งานนาวีวิจัย ๒๐๑๔ ฝึกทบทวนเคลื่อนที่หมู่เรือรักษาฝั่งภาคใต้ มรต./ทรภ.๒ ประจำปี งป.๕๗ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดกองประจำการ ผลัด ๒/๕๕ พิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือขนาดเล็ก (นว.ข.) พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร เยี่ยมคำนับ ผบ.กบฮ. เปิดการอบรมหลักสูตร GMDSS แบบ GOC ปิด รด.ปี ๓ บรรยายสรุปเกี่ยวกับเครื่องฝึกจำลองยุทธ์และรายละเอียดทางเทคนิค ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ มรอ./ทรภ.3 เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง. ทรภ.๓ เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓ พิธีปิดหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๒/๒ พิธีเปิดหลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) พิธีเปิดและปิดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รับการรายงานตนของนายทหารใหม่ที่ได้รับการบรรจุใน กฝร.

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556