ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

การแข่งขันเรือใบประเพณี
ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๕๖

กองทัพเรือ ได้จัดส่งทีมนักกีฬาเรือใบและวินเซิร์ฟ เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเพณี ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้ พลเรือตรี ธานี ผุดผาด รองประธานอนุกรรมการเรือใบและวินเซิร์ฟ กองทัพเรือ และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง


อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th