กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติฯ เยี่ยมชมเครื่องฝึก ประชุม วันกองทัพเรือ เยี่ยมชมกิจการ ประดับยศ หลักสูตร วันกองทัพเรือ หลักสูตร ประชุม ประชุม วันเยี่ยมญาติ ทหารปลดประจำการ ปรับโครงสร้างหน่วย ผบ.กร.ตรวจเยี่ยม กฝร. ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กฝร. ประชุม ทหารปลด ประชุม หลักสูตร รายงานตนออก หลักสูตร วื่งเพื่อสุขภาพ เปิดอาคาร มอบของที่ระลึกผู้เกษียณ หลักสูตร เลี้ยงรับรอง หลักสูตร หลักสูตร ปลูกต้นไม้มีค่า หลักสูตร หลักสูตร เครื่องฝึก ประดับยศ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ประชุม หลักสูตร หลักสูตร ประชุม นขต.กฝร. title= หลักสูตร km กร. เรือพร้อมรบสูงสุด ศรชล.ภาค ๑ เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ กฝร.

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพลงดุจดังสายฟ้า
ค่านิยม ทร.
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
standard navy กร.
ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
Gov Channel
G4share
ทร.ใสสะอาด
PMQA กร.
รับตรวจจเร
พรบ.คอมพิวเตอร์
ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย
speedtest rtn
วิธีการติดตั้ง Kaspersky
เสียงจากทหารเรือ
แบบประเมินความสุข
psy
แบบประเมินวินัยส่วนบุคคล กปค.กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : [email protected]

จำนวนผู้เยี่ยมชม 3422 ครั้ง
เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562