ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือข่าวประชาสัมพันธ์ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมเตรียมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม
สืบค้น
พบทั้งหมด 77 รายการ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป

ประชุมเตรียมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าชม [289]

พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมเตรียมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ จัดผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าชม [294]

ขอเชิญหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ จัดผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน่วยละ ๒ นาย เว้น กองเรือฟริเกตที่ ๑ และ กองเรือฟริเกตที่ ๒ หน่วยละ ๓ นาย ประชุมในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือยุทธการ รายละเอียดประสาน น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ หก.ฝด.กพ.กร. โทร.๗๔๐๗๐
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๑/๖๑ เข้าชม [284]

พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ เสนาธิการกองเรือยุทธการ และประธานกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๑/๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พิธีเปิดการบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ ของ กองเรือยุทธการ เข้าชม [286]

พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ ของ กองเรือยุทธการ ณ ห้องบรรยายสรุป กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

พบทั้งหมด 77 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป

VDO การจัดการความรู้
ลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอนำองค์ความรู้ไปใช้งาน

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ