ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : เอกสารอ้างอิง KM

สืบค้น

พบทั้งหมด 30 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 ถัดไป

1.แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.63อ่านแล้ว [41] ครั้ง
      แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.63
2.รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ประจำปี 2562อ่านแล้ว [79] ครั้ง
      รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ประจำปี 2562
3.รายงานการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562อ่านแล้ว [68] ครั้ง
      รายงานการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562
4.แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.62อ่านแล้ว [68] ครั้ง
      แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2562
5.แนวทางการดำเนินการการจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (BP)อ่านแล้ว [96] ครั้ง
      แนวทางการดำเนินการการจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (BP) โดย นาวาเอก ศิรัส ลิ้มเจริญ
6.ถอดบทเรียนการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ภายใต้กรอบการประเมิน KMAอ่านแล้ว [88] ครั้ง
      ถอดบทเรียนการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ภายใต้กรอบการประเมิน KMA โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต
7.แนวทางการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบการประเมิน KMAอ่านแล้ว [163] ครั้ง
      แนวทางการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบการประเมิน KMA โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต
8.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.61อ่านแล้ว [113] ครั้ง
      รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.61
9.แผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2561อ่านแล้ว [99] ครั้ง
      แผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2561
10.ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการอ่านแล้ว [130] ครั้ง
      powerpoint ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการ เมื่อ 23 มีนาคม 2561

พบทั้งหมด 30 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 ถัดไป
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ