ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ

สืบค้น

พบทั้งหมด 5 รายการ หน้าที่ : 1

1.แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดความรู้ ประจำปี งป.60อ่านแล้ว [230] ครั้ง
      แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
2.เกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.58อ่านแล้ว [133] ครั้ง
      เกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2558
3.เกณฑ์การพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.57อ่านแล้ว [113] ครั้ง
      เกณฑ์การพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2557
4.เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ.2557อ่านแล้ว [125] ครั้ง
      เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ.2557
5.หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกหน่วยงาน ประจำปี งป.56อ่านแล้ว [105] ครั้ง
      หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่นของ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2556

พบทั้งหมด 5 รายการ หน้าที่ : 1
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ