ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กิจกรรม กลน.กร.

พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน ผู้บังคับหมวดเรือฝึก/ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ...

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองเรือลำน้ำ...

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ เนื่องในวันลอยกระทง

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ เนื่องในวันลอยกระทง

พล.ร.อ.ธนะรัตน์ อุบล  เสธ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๖...

  • พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการและกำลังพล แถวรับฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ...

  • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

  • พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กองทัพเรือ เนื่องในวันลอยกระทง

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ฝึกอบรมการส่งกลับสายแพทย์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

  • พลเรือตรีประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลน.กร.

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ Read More...
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2558
วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ... Read More...
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันกำหนด
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาช่วงใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ... Read More...
การกันเงิน
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน Read More...
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้ Read More...
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของ สสท.ทร.
วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของ สสท.ทร. Read More...

กิจกรรมของ กลน.กร.ล่าสุด

 

 

 

ศบภ.ทร. โดย กลน. (นบภ.ทางน้ำ) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จัดกำลังพล พร้อมเรือ และยุุทโธปกรณ์

สนับสนุนในการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ถุงยังชีพ การช่วยเหลือ อพยพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

 

ใน ๗ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ใน ๘ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต อำเภอเมือง อำเภอเขาฉกรรจณ์ และอำเภออรัญประเทศ

 

 

 

 

 

 

ใน ๙ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ และ อบต.บ้านเกาะ สนับสนุนการลำเลียง ขนส่ง ช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ใน ๑๐ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ  ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เขตวัดใหม่พรมสุวรรณ

 

 

 


ใน ๑๑ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่  อบต.วังดาล ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 


ใน ๑๒ ต.ค.๕๖ สำรวจพื้นที่,ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภออรัญประเทศ


ใน ๑๓ ต.ค.๕๖ ถปน. พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ในการแจกถุงยังชีพ บริการ สนับสนุนมูลนิธิและช่วยเหลือประชาชน


ใน ๑๕ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์ยังชีพจาก จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๘ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์การเกษตรลงที่ สนง.เกษตร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลโคกบีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๙ต.ค.๕๖-๒๐ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์เครื่องมือทำน้ำส้มควันไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองเครื่องมือ 

   


 

 

 

 

 

 


กิจกรรม กลน.กร. ที่ผ่านมา

Written on 06/11/2557, 11:17 by admin
soppai-4 พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน ผู้บังคับหมวดเรือฝึก/ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ...
Written on 06/11/2557, 11:17 by admin
soppai-3 พลเรือตรี ประยุธ  ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ นำกำลังพลในสังกัด...
Written on 06/11/2557, 11:17 by admin
soppai พล.ร.ต.ประยุธ  ภู่เทียน ผบ.กลน.กร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม...
Written on 06/11/2557, 11:17 by admin
commandervisit พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...
Written on 06/11/2557, 11:17 by admin
soppai-2 พล.ร.อ.ธนะรัตน์ อุบล  เสธ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ ๖...
Written on 06/11/2557, 10:41 by admin
phakad พลเรือตรีประยุธ  ภู่เทียน  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...
Written on 28/10/2557, 14:53 by admin
phanom   ในระหว่าง ๒๐ -๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗  พล.ร.ต.ประยุธ  ภู่เทียน...
Written on 26/10/2557, 12:07 by admin
metarang พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี...

ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ

พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน

 

 

 
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Today12
Yesterday26
Week89
Month553
All49589

Currently are one guest and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions