ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กิจกรรม กลน.กร.

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

      กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...

นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญ

นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญ

นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ...

ทดสอบร่างกาย

ทดสอบร่างกาย

  ใน ๑๑ มิ.ย.๕๗ กลน.กร.จัดทดสอบร่างกายกำลังพลในสังกัดโดยวิทยากรจาก...

  • ประมวลภาพวันสถาปนา กลน.57

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร...

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

  • นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการเยี่ยมบำรุงขวัญ

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...

  • ทดสอบร่างกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลน.กร.

วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย
วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย Read More...
เอกสารประกอบการคัดกรองอาหารและน้ำดื่ม
วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557
เอกสารประกอบการคัดกรองอาหารและน้ำดื่ม.pdf Read More...
แบบรายงานขอย้าย - บรรจุ ในอัตรา พ.จ.อ.(พิเศษ)
วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557
แบบรายงานขอย้าย - บรรจุ ในอัตรา พ.จ.อ.(พิเศษ) Read More...
ยศ ตำแหน่ง หน่วย ภาษาอังกฤษ
วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557
ยศ ตำแหน่ง หน่วย ภาษาอังกฤษ Read More...
ข้อมูลเกี่ยวกับ กบข.เพื่อทราบ และเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
วันพุธ, 16 กรกฎาคม 2557
ข้อมูลเกี่ยวกับ กบข.เพื่อทราบ และเรื่องเกี่ยวกับการเงิน Read More...
เงินผู้ได้รับผลกระทบแยกตามหน่วยเบิกเงินเดือน
วันพฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2557
เงินผู้ได้รับผลกระทบแยกตามหน่วยเบิกเงินเดือน Read More...

กิจกรรมของ กลน.กร.ล่าสุด

 

 

 

ศบภ.ทร. โดย กลน. (นบภ.ทางน้ำ) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จัดกำลังพล พร้อมเรือ และยุุทโธปกรณ์

สนับสนุนในการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ถุงยังชีพ การช่วยเหลือ อพยพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

 

ใน ๗ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ใน ๘ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต อำเภอเมือง อำเภอเขาฉกรรจณ์ และอำเภออรัญประเทศ

 

 

 

 

 

 

ใน ๙ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ และ อบต.บ้านเกาะ สนับสนุนการลำเลียง ขนส่ง ช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ใน ๑๐ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ  ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เขตวัดใหม่พรมสุวรรณ

 

 

 


ใน ๑๑ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่  อบต.วังดาล ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 


ใน ๑๒ ต.ค.๕๖ สำรวจพื้นที่,ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภออรัญประเทศ


ใน ๑๓ ต.ค.๕๖ ถปน. พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ในการแจกถุงยังชีพ บริการ สนับสนุนมูลนิธิและช่วยเหลือประชาชน


ใน ๑๕ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์ยังชีพจาก จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๘ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์การเกษตรลงที่ สนง.เกษตร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลโคกบีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๙ต.ค.๕๖-๒๐ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์เครื่องมือทำน้ำส้มควันไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองเครื่องมือ 

   


 

 

 

 

 

 


กิจกรรม กลน.กร. ที่ผ่านมา

Written on 24/07/2557, 23:15 by admin
putttana  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
Written on 24/07/2557, 00:23 by admin
satapana22       กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
Written on 26/06/2557, 02:33 by admin
bumrungkun นาวาเอก ชัชวาลย์ โตรุ่ง รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการ...
Written on 03/07/2557, 10:13 by admin
asss        กำลังพลในกองอำนวยการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือของกองเรือลำน้ำ...
Written on 03/07/2557, 10:13 by admin
http       กองอำนวยการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...
Written on 03/07/2557, 10:13 by admin
summana พล.ร.ต.รังสรรค์ โตอรุณ ผู้บัญชาการกองเรือน้ำ  กองเรือยุทธการ...
Written on 18/05/2556, 10:13 by admin
new-57 หมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล/กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทำพิธียิงสลุตหลวง   ๒ ม.ค.๕๗...