ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กิจกรรม กลน.กร.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

  พลเรือตรี ประยุธ  ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...

ผบ.กลน.และคณะตรวจเยี่ยม นรข.เขตหนองคาย ๖ - ๙ ม.ค.๕๘

ผบ.กลน.และคณะตรวจเยี่ยม นรข.เขตหนองคาย ๖ - ๙ ม.ค.๕๘

  พลเรือตรี ประยุธ  ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...

กิจกรรมของขวัญปีใหม่2558

กิจกรรมของขวัญปีใหม่2558

  นาวาเอก สุกิจ จิตอนงค์ รองเสนาธิการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...

ประมวลภาพ ผบ.กลน.ตรวจการฝึก กลน.58

ประมวลภาพ ผบ.กลน.ตรวจการฝึก กลน.58

  ในระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 17 ธ.ค.58  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...

  • พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

  • ผบ.กลน.และคณะตรวจเยี่ยม นรข.เขตหนองคาย ๖ - ๙ ม.ค.๕๘

  • กิจกรรมของขวัญปีใหม่2558

  • ประมวลภาพ ผบ.กลน.ตรวจการฝึก กลน.58

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการนำกำลังพลในสังกัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ...

  • กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลน.กร.

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ Read More...
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2558
วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ... Read More...
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันกำหนด
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาช่วงใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ... Read More...
การกันเงิน
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน Read More...
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้ Read More...
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของ สสท.ทร.
วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของ สสท.ทร. Read More...