ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กิจกรรม กลน.กร.

ผบ.กลน.กร.และคณะตรวจเยี่ยม นรข.เขตนครพนม

ผบ.กลน.กร.และคณะตรวจเยี่ยม นรข.เขตนครพนม

  ในระหว่าง ๒๐ -๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗  พล.ร.ต.ประยุธ  ภู่เทียน...

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทอดกฐินสามัคคีถวายวัดเมตารางค์

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทอดกฐินสามัคคีถวายวัดเมตารางค์

พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ...

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการในสังกัดลงนามถวายพระพร

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการในสังกัดลงนามถวายพระพร

พลเรือตรีประยุธ  ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ...

  • ผบ.กลน.กร.และคณะตรวจเยี่ยม นรข.เขตนครพนม

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทอดกฐินสามัคคีถวายวัดเมตารางค์

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเรือและกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์เป็นหมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ...

  • กฐิน กลน.ทอดถวายวัดเมตารางค์ สามโคก ปทุมธานี

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม...

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการในสังกัดลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลน.กร.

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ Read More...
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2558
วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
คำสั่ง ทร. ที่ 291/2557 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ... Read More...
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันกำหนด
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาช่วงใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ... Read More...
การกันเงิน
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน Read More...
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้ Read More...
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของ สสท.ทร.
วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557
การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องของ สสท.ทร. Read More...

กิจกรรมของ กลน.กร.ล่าสุด

 

 

 

ศบภ.ทร. โดย กลน. (นบภ.ทางน้ำ) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จัดกำลังพล พร้อมเรือ และยุุทโธปกรณ์

สนับสนุนในการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ถุงยังชีพ การช่วยเหลือ อพยพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

 

ใน ๗ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ใน ๘ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต อำเภอเมือง อำเภอเขาฉกรรจณ์ และอำเภออรัญประเทศ

 

 

 

 

 

 

ใน ๙ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ และ อบต.บ้านเกาะ สนับสนุนการลำเลียง ขนส่ง ช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ใน ๑๐ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ  ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เขตวัดใหม่พรมสุวรรณ

 

 

 


ใน ๑๑ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่  อบต.วังดาล ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 


ใน ๑๒ ต.ค.๕๖ สำรวจพื้นที่,ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภออรัญประเทศ


ใน ๑๓ ต.ค.๕๖ ถปน. พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ในการแจกถุงยังชีพ บริการ สนับสนุนมูลนิธิและช่วยเหลือประชาชน


ใน ๑๕ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์ยังชีพจาก จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๘ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์การเกษตรลงที่ สนง.เกษตร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลโคกบีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๙ต.ค.๕๖-๒๐ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์เครื่องมือทำน้ำส้มควันไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองเครื่องมือ 

   


 

 

 

 

 

 


กิจกรรม กลน.กร. ที่ผ่านมา

Written on 28/10/2557, 14:53 by admin
phanom   ในระหว่าง ๒๐ -๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗  พล.ร.ต.ประยุธ  ภู่เทียน...
Written on 26/10/2557, 12:07 by admin
metarang พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี...
Written on 21/10/2557, 01:50 by admin
torpornor เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดเรือและกำลังพล...
Written on 13/10/2557, 01:46 by admin
thavay พลเรือตรีประยุธ  ภู่เทียน ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ...
Written on 05/10/2557, 06:31 by admin
co-kln พลเรือตรี ประยุทธ  ภู่เทียน ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ ได้ทำการตรวจสรรพวุธ แผนก พธ.กลน....
Written on 03/10/2557, 02:08 by admin
rubmob พลเรือโทรังสรรค์ โตอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อดีตผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ...
Written on 23/09/2557, 07:25 by admin
nrk57     พลเรือตรี เศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา...

ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ

พล.ร.ต.ประยุธ ภู่เทียน

 

 

 
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Today22
Yesterday20
Week155
Month934
All49036

Currently are one guest and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions