ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กิจกรรม กลน.กร.

กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรม ๕ ส

กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรม ๕ ส

    กองเรือลำน้ำ  โดยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินกิจการ ๕ ส...

กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

      กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...

  • กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรม ๕ ส

  • กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  • พลเรือตรีเศรษฐสิทธิ์ จันทร์เสนา...

  • ประมวลภาพวันสถาปนา กลน.57

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร...

  • กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลน.กร.

วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย
วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย Read More...
เอกสารประกอบการคัดกรองอาหารและน้ำดื่ม
วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557
เอกสารประกอบการคัดกรองอาหารและน้ำดื่ม.pdf Read More...
แบบรายงานขอย้าย - บรรจุ ในอัตรา พ.จ.อ.(พิเศษ)
วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557
แบบรายงานขอย้าย - บรรจุ ในอัตรา พ.จ.อ.(พิเศษ) Read More...
ยศ ตำแหน่ง หน่วย ภาษาอังกฤษ
วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557
ยศ ตำแหน่ง หน่วย ภาษาอังกฤษ Read More...
ข้อมูลเกี่ยวกับ กบข.เพื่อทราบ และเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
วันพุธ, 16 กรกฎาคม 2557
ข้อมูลเกี่ยวกับ กบข.เพื่อทราบ และเรื่องเกี่ยวกับการเงิน Read More...
ฎีกาเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ
วันอังคาร, 05 สิงหาคม 2557
กชจ.กง.ทร.ขอให้หน่วยเบิกจ่ายกับ กง.ทร.ทุกหน่วยแนบใบผ่านอนุมัติงบประมาณหน่วยมาด้วยทุกฏีกา หรือหลักฐานอื่น ๆ... Read More...

กิจกรรมของ กลน.กร.ล่าสุด

 

 

 

ศบภ.ทร. โดย กลน. (นบภ.ทางน้ำ) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จัดกำลังพล พร้อมเรือ และยุุทโธปกรณ์

สนับสนุนในการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ถุงยังชีพ การช่วยเหลือ อพยพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

 

ใน ๗ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ใน ๘ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต อำเภอเมือง อำเภอเขาฉกรรจณ์ และอำเภออรัญประเทศ

 

 

 

 

 

 

ใน ๙ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ และ อบต.บ้านเกาะ สนับสนุนการลำเลียง ขนส่ง ช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ใน ๑๐ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ  ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เขตวัดใหม่พรมสุวรรณ

 

 

 


ใน ๑๑ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่  อบต.วังดาล ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 


ใน ๑๒ ต.ค.๕๖ สำรวจพื้นที่,ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภออรัญประเทศ


ใน ๑๓ ต.ค.๕๖ ถปน. พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ในการแจกถุงยังชีพ บริการ สนับสนุนมูลนิธิและช่วยเหลือประชาชน


ใน ๑๕ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์ยังชีพจาก จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๘ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์การเกษตรลงที่ สนง.เกษตร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลโคกบีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๙ต.ค.๕๖-๒๐ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์เครื่องมือทำน้ำส้มควันไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองเครื่องมือ 

   


 

 

 

 

 

 


กิจกรรม กลน.กร. ที่ผ่านมา

Written on 21/08/2557, 03:01 by admin
anat     กองเรือลำน้ำ  โดยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินกิจการ ๕ ส...
Written on 09/08/2557, 01:49 by admin
wanmaa กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
Written on 18/05/2556, 10:13 by admin
pms-1 กลน.ไปตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ของเรือ (PMS) ระบบมาตรฐานการทดสอบกำลังพล (มกพ.)...
Written on 18/05/2556, 10:13 by admin
new-58 ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองเรือลำน้ำ และกองเรือดำน้ำ   พลเรือเอก...
Written on 04/08/2557, 23:59 by admin
rareuk พลเรือตรีเศรษฐสิทธิ์  จันทร์เสนา...
Written on 24/07/2557, 23:15 by admin
putttana  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
Written on 24/07/2557, 00:23 by admin
satapana22       กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...