ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

กิจกรรม กลน.กร.

การ กพร.ของ กอฝ.นรข.(กลน.กร.)

การ กพร.ของ กอฝ.นรข.(กลน.กร.)

   กอฝ.นรข. โดย กลน .กร. ดำเนินการ กพร. กับมวลชนในพื้นที่...

หลักสูตรผลัดเปลี่ยน นรข.ประจำปี ๕๗

หลักสูตรผลัดเปลี่ยน นรข.ประจำปี ๕๗

   กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกหลักสูตรกำลังพลผลัดเปลี่ยน นรข.ประจำปี...

กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรม ๕ ส

กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรม ๕ ส

    กองเรือลำน้ำ  โดยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินกิจการ ๕ ส...

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ รับมอบหน้าที่ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล

  • กองอำนวยการฝึกหลักสูตรผลัดเปลี่ยนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง...

  • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ...

  • การ กพร.ของ กอฝ.นรข.(กลน.กร.)

  • หลักสูตรผลัดเปลี่ยน นรข.ประจำปี ๕๗

  • กองเรือลำน้ำ จัดกิจกรรม ๕ ส

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กลน.กร.

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตของกองทัพเรือ Read More...
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันกำหนด
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
แจ้งหน่วยตั้งฎีกาเบิกเงินผ่าน กง.ทร. เกี่ยวกับการเบิกเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาช่วงใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ... Read More...
การกันเงิน
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน Read More...
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้
วันจันทร์, 25 สิงหาคม 2557
เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจ้างปีงป.58 กรุณาเตรียมการดังนี้ Read More...

กิจกรรมของ กลน.กร.ล่าสุด

 

 

 

ศบภ.ทร. โดย กลน. (นบภ.ทางน้ำ) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จัดกำลังพล พร้อมเรือ และยุุทโธปกรณ์

สนับสนุนในการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ถุงยังชีพ การช่วยเหลือ อพยพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

 

ใน ๗ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ใน ๘ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เขต อำเภอเมือง อำเภอเขาฉกรรจณ์ และอำเภออรัญประเทศ

 

 

 

 

 

 

ใน ๙ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ และ อบต.บ้านเกาะ สนับสนุนการลำเลียง ขนส่ง ช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

ใน ๑๐ ต.ค.๕๖ นบภ.กลน.ร่วมกับมูลนิธิ  ออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เขตวัดใหม่พรมสุวรรณ

 

 

 


ใน ๑๑ ต.ค.๕๖ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่  อบต.วังดาล ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 


ใน ๑๒ ต.ค.๕๖ สำรวจพื้นที่,ให้บริการประชาชน พื้นที่อำเภออรัญประเทศ


ใน ๑๓ ต.ค.๕๖ ถปน. พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  ในการแจกถุงยังชีพ บริการ สนับสนุนมูลนิธิและช่วยเหลือประชาชน


ใน ๑๕ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์ยังชีพจาก จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๘ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์การเกษตรลงที่ สนง.เกษตร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 

 

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลโคกบีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ใน ๑๙ต.ค.๕๖-๒๐ ต.ค.๕๖ ขนอุปกรณ์เครื่องมือทำน้ำส้มควันไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองเครื่องมือ 

   


 

 

 

 

 

 


กิจกรรม กลน.กร. ที่ผ่านมา

Written on 11/09/2557, 08:16 by admin
mrk     พลเรือตรี รังสรรค์  โตอรุณ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ...
Written on 22/08/2557, 02:03 by admin
kaf    กอฝ.นรข. โดย กลน .กร. ดำเนินการ กพร. กับมวลชนในพื้นที่...
Written on 22/08/2557, 02:01 by admin
nrk    กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกหลักสูตรกำลังพลผลัดเปลี่ยน นรข.ประจำปี ๕๗...
Written on 21/08/2557, 03:01 by admin
anat     กองเรือลำน้ำ  โดยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินกิจการ ๕ ส...
Written on 09/08/2557, 01:49 by admin
wanmaa กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
Written on 04/08/2557, 23:59 by admin
rareuk พลเรือตรีเศรษฐสิทธิ์  จันทร์เสนา...
Written on 24/07/2557, 23:15 by admin
putttana  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...