บริการข้อมูล

 ข่าวพยากรณ์อากาศ 

  มาตราน้ำ
   ประกาศชาวเรือ
   เทียบเวลา ทร.
   ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
   ตารางการเดินรถยนต์ ทร.
   รถยนต์ เรือบริการข้ามฟากของ ทร.
    คำศัพย์ยศตำแหน่งทหารเรือ
    เวลาดวงอาทิตย์ขั้นและตก
    ระดับน้ำขึ้นลงต่ำสุดสูงสุด
    ตรวจสอบระยะทาง เส้นทาง กับทางหลวง
    ติดต่อกรมสรรพากรและชำระภาษี
    ฟอนน์ระบบงานสารบรรณแบบใหม่
    ข้อมูลด้านกฎหมาย
    แบบหนังสือราชการ ทร.
    กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
     ระบบค้นหาโทรศัพท์ภายในหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.
     คู่มือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
      กำหนดการแต่งเครื่องแบบ
      สำดับอาวุโสนายทหารเรือ
      ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
      ราขกิจจานุเบกษา
      ราชบัณฑิตยสถาน
      ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ทร.
      ศรชล
      ราคากลางพื้นฐานคอมพิวเตอร์