เพลงดุจดังสายฟ้า

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยกองทัพเรือ ทั้งหมด